Algemene info

Het belangrijkste doel van de Buurtkamer is het verbinden van mensen. Contact met de ander, ergens bij horen, een plek hebben waar je naar toe kunt, waar je mee doet met anderen. Een plek waar je niet verplicht elke week naar toe hoeft, maar zeker iedere week welkom bent. Waar je binnen kunt lopen, maar ook weer naar huis kunt gaan als je dit wilt.

De Buurtkamer wordt draaiende gehouden door vrijwilligers met ondersteuning van een medewerker van Stichting AanZet i.s.m. de lokale welzijnsorganisatie. Het principe van de Buurtkamer wordt ook wel een vóór en door initiatief genoemd. De Buurtkamer voorziet in de primaire sociale behoefte van mensen ergens bij te horen. De kracht van de Buurtkamer is de kleinschaligheid, laagdrempeligheid, het dicht bij de buurt staan en het informele karakter. Hierdoor ontstaat een belangrijke bijdrage aan hun welzijn en de leefbaarheid in de wijk/dorp of stad. Mensen die elkaar wel kennen maar elkaar voorbij lopen, gaan in de Buurtkamer wel het gesprek aan.

Je vindt de Buurtkamer in Burgum, Dokkum, Kollum en de Westereen.

Verbinden
Er wordt invulling gegeven aan de Buurtkamer door verbindingen te maken. Samen met de bezoekers, samen met de vrijwilligers. Verbindingen met lokale ondernemers en verbindingen met andere organisaties.

Reactie bezoeker: “Dat eenzaamheid oorzaak en gevolg kunnen zijn van psychische problemen heeft mij (opnieuw) het nut en de noodzaak van een sociale inloopvoorziening als de Buurtkamer laten zien. Wie niet verder kijkt, ziet de Buurtkamer, een groep mensen gezellig koffiedrinken, een spelletje doen en een praatje maken. Wie wat verder kijkt ziet mensen die eenzaamheid ervaren en op zoek zijn naar sociale contacten. Mensen voor wie de drempel soms hoog is maar eenmaal binnen, genieten van het geroezemoes en contact met de ander. Dat de Buurtkamer er is voor mensen die eenzaamheid ervaren wist ik wel maar dat het zó helpend is in herstel bij psychische problemen en het voorkomen hiervan had ik mij onvoldoende gerealiseerd”.