Activiteiten

Activiteiten zijn kosteloos, tenzij anders aangegeven. Activiteiten en planning altijd onder voorbehoud.

De Buurtkamers zijn de gehele zomer periode geopend. Zodra er een update bekend is van activiteiten worden deze hier vermeld. Schroom niet contact met de Buurtkamer op te nemen bij vragen.

Kollum

Burgum

Westereen

Dokkum

Holwerd

Buurtkamer Holwerd
22 oktober Bingo! (€0,50 per kaartje)
29 oktober (klein) openingsfeestje