Doorverwijzen

Ken jij iemand die meer sociaal contact zou moeten/willen hebben? Attendeer deze persoon dan op de Buurtkamer. Langskomen in de Buurtkamer is vrijblijvend en kan zonder aanmelden.

Aanmelden hoeft niet door een hulpverlener gedaan te worden, maar mag natuurlijk wel als iemand dit zelf de eerste keer nog niet ziet zitten. Ook is het geen probleem als er een hulpverlener, familielid, buurvrouw of wie dan ook mee komt tijdens een bezoek aan de Buurtkamer. Er is dus geen indicatie of verwijzing nodig voor een bezoek aan de Buurtkamer.

Algemeen
Het belangrijkste doel van de Buurtkamer is ervoor zorgen dat mensen met elkaar in contact komen. Contact met de ander, ergens bij horen, een plek hebben waar je naar toe kunt, waar je mee doet met anderen. Een plek waar je niet verplicht elke week naar toe hoeft, maar zeker iedere week welkom bent. Waar je binnen kunt lopen, maar ook weer naar huis kunt gaan als je dit wilt.

De Buurtkamer wordt draaiende gehouden door vrijwilligers met ondersteuning van een medewerker van Stjoer i.s.m. de lokale welzijnsorganisatie (Stichting Welzijn Het Bolwerk of KEaRN). Het principe van de Buurtkamer wordt ook wel een vóór en door initiatief genoemd.

De Buurtkamer voorziet in de primaire sociale behoefte van mensen ergens bij te horen. De kracht van de Buurtkamer is de kleinschaligheid, laagdrempeligheid, het dicht bij de buurt staan en het informele karakter. Hierdoor ontstaat een belangrijke bijdrage aan hun welzijn en de leefbaarheid in de wijk/dorp of stad. Mensen die elkaar wel kennen maar elkaar voorbij lopen, gaan in de Buurtkamer wel het gesprek aan.

Samenwerken
Niet alleen tussen bezoekers en met vrijwilligers worden er verbindingen gemaakt. Ook door informatie te verstrekken in de Buurtkamer over bijvoorbeeld veiligheid (wijkagent, brandweer) of mantelzorg worden er verbindingen gemaakt met andere organisaties en zo mensen handvatten gegeven en wordt kennis vergroot. Ook worden er volop verbindingen gemaakt met andere organisaties/partijen, denk aan RaderWerk Kollum, thuiszorgorganisaties, wijkcentra, lokale ondernemers, de Rotary in Dokkum en nog veel meer.

Reactie bezoeker: “Dat eenzaamheid oorzaak en gevolg kunnen zijn van psychische problemen heeft mij (opnieuw) het nut en de noodzaak van een sociale inloopvoorziening als de Buurtkamer laten zien. Wie niet verder kijkt, ziet de Buurtkamer, een groep mensen gezellig koffiedrinken, een spelletje doen en een praatje maken. Wie wat verder kijkt ziet mensen die eenzaamheid ervaren en op zoek zijn naar sociale contacten. Mensen voor wie de drempel soms hoog is maar eenmaal binnen, genieten van het geroezemoes en contact met de ander. Dat de Buurtkamer er is voor mensen die eenzaamheid ervaren wist ik wel maar dat het zó helpend is in herstel bij psychische problemen en het voorkomen hiervan had ik mij onvoldoende gerealiseerd”.